విజయవాడ డివిజన్ మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది VIJAYAWADA DIVISION WELCOMES YOU

DETAILS OF RETIRING ROOMS / DORMITARIES


స్టేషన్లలోని విశ్రాంతి గదులు / డార్మిటరీల వివరాలు – విజయవాడ డివిజన్

DETAILS OF RETIRING ROOMS / DORMITORIES IN STATIONS – VIJAYAWADA DIVISION


స్టేషన్ పేరు


STATION NAME
వసతి రకము
(/సి, ఏ/సి లేకుండ)
ACCOMMODATION TYPE
(A/C, NON A/C)
గదులు / పడకలు ఇవ్వబడు సంఖ్య
ROOMS / BEDS NUMBER GIVEN
24 గంటలకు వాటి ధరలు (రూపాయిలలో)
CHARGES FOR 24 HRS
(IN RS)
అనకాపల్లి

ANAKAPALLE
/సి లేని గది డబలు
2
100/-
NON A/C ROOM DOUBLE
2
100/-
అన్నవరం

ANNAVARAM
/సి గది డబలు
/సి లేని గది డబలు
2
2
100/-
100/-
A/C ROOM DOUBLE
NON AC ROOM DOUBLE
2
2
100/-
100/-
చీరాల
CHIRALA
/సి లేని గది డబలు
2
100/-
NON A/C ROOM DOUBLE
2
100/-
ఏలూరు

ELURU
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
1
1
100/-
50/-
NON A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM SINGLE
1
1
100/-
50/-
గూడూరు

GUDUR
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
2
1
100/-
50/-
NON A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM SINGLE
2
1
100/-
50/-
గుడివాడ
GUDIVADA
/సి లేని గది డబలు
1
100/-
NON A/C ROOM DOUBLE
1
100/-
కాకినాడ టౌన్
KAKINADA TOWN
/సి లేని గది డబలు
2
125/-
NON A/C ROOM DOUBLE
2
125/-
నెల్లూరు
NELLORE
/సి గది డీలక్సు
/సి లేని గది డబలు
1
1
350/-
100/-
A/C ROOM DELUXE
NON A/C ROOM DOUBLE
1
1
350/-
100/-
నిడదవోలు

NIDADAVOLU
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
1
1
100/-
50/-
NON A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM SINGLE
1
1
100/-
50/-
ఒంగోలు
ONGOLE
/సి లేని గది డబలు
2
100/-
NON A/C ROOM DOUBLE
2
100/-
రాజమండ్రి


RAJAHMUNDRY
వి..పి SUITE
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
/సి డార్మిటరీ
/సి లేని డార్మిటరీ
1
2
1
5

9
500/-
120/-
60/-
130/-

50/-
VIP SUITE
NON A/C ROOM DOUBLE

NON A/C ROOM SINGLE
A/C DORMITORY
NON A/C DORMITORY
1
2
1
5
9
500/-
120/-
60/-
130/-
50/-
సామర్లకోట

SAMALKOT
/సి గది డబలు
/సి లేని గది డబలు
1
1
350/-
100/-
A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM DOUBLE
1
1
350/-
100/-
తాడేపల్లిగూడెం
TADEPALLIGUDEM
/సి లేని గది డబలు
2
100/-
NON A/C ROOM DOUBLE
2
100/-
తెనాలి

TENALI
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
1
2
100/-
50/-
NON A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM SINGLE
1
2
100/-
50/-
తుని

TUNI
/సి డార్మిటరీ
/సి లేని గది సింగిల్
8 పడకలు
1
190/-
100/-
A/C DORMITORY
NON A/C ROOM SINGLE
8 BEDS
1
190/-
100/-
విజయవాడ


VIJAYAWADA
/సి SUITE
/సి డబలు డీలక్సు
/సి లేని గది డబలు
/సి లేని గది సింగిల్
/సి డార్మిటరీ
డార్మిటరీ
1
2
12

9
24
30
400/-
350/-
250/-

150/-
120/-
50/-
A/C SUITE

A/C DOUBLE DELUXE
NON A/C ROOM DOUBLE
NON A/C ROOM SINGLE

A/C DORMITORY
DORMITORY
1
2
12
9
24
30
400/-
350/-
250/-
150/-
120/-
50/-
Disclaimer - Any information provided on this site is always liable to change.

Best viewed at 800×600 resolution with Internet Explorer 4.0 or Netscape Navigator 5.0 and higher.